Nemocní se spasticitou po CMP se často nedostanou k adekvátní léčbě